Kroon- & brugwerk

Is een groot deel van een tand of kies beschadigd en volstaat een gewone vulling niet meer, dan kan de tandarts kiezen om deze tand als het ware te overkappen met een kunstmatige kroon. Dit verbetert niet alleen het esthetische uitzicht, maar herstelt de volledige beet- en kauwfunctie van het gebit. Met een intra-orale scanner maakt de tandarts een digitale 3D-can van de tanden en de beet. Die scan kan onmiddellijk elektronisch naar de dentaaltechnicus worden doorgestuurd zodat hij met zijn werk van start kan gaan. Bij het ontbreken van één of meerdere tanden kan er een soort van “brug” van kronen worden gemaakt, die gecementeerd wordt op de tanden die zich aan beide kanten van de opening bevinden. Ook hier is het de bedoeling de functionaliteit en uitzicht van het gebit volledig te herstellen.