Implantaten

Een duurzame oplossing voor het verlies van één of meerdere tanden, is het plaatsen van implantaten. Dit zijn schroeven die in het kaakbeen worden gedraaid en waarop ofwel een kroon, ofwel een tandprothese kan worden aangebracht. In tegenstelling tot het traditionele kroon- en brugwerk bieden implantaten letterlijk een steviger fundament of steun voor kronen of tandprotheses. Implantaten beletten ook dat het kaakbot onder de gewone protheses als het ware “wegsmelt” waardoor het houvast voor de prothese verdwijnt en die los komt te zitten.